Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách website Mèo vlog thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ do các trang web và ứng dụng của chúng tôi cung cấp hoặc tương tác với chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn có thể nhận dạng được hoặc được nhận dạng. Điều này có thể bao gồm các thông tin sau:

★ Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, id facebook ... của bạn khi bạn thực hiện bình luận hoặc điền biểu mẫu liên hệ trên website Mèo vlog.

★ Thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP của bạn, là mã xác định thiết bị của bạn và có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố của bạn).

★ Thông tin về cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Đôi khi, trang web và các ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của Mèo vlog. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào các liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của Mèo vlog, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp cho website Mèo vlog, hoặc tương tác với chúng tôi. Và phía Mèo vlog chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách khác nhau:

★ Khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, duyệt trang web của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, nó đến trực tiếp từ bạn.

★ Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi tạo ra về bạn, chẳng hạn như dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để xác minh danh tính của bạn hoặc dữ liệu cá nhân ở dạng địa chỉ IP hoặc tùy chọn của bạn.

★ Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba, chẳng hạn như khi bạn tương tác với tài khoản trực tuyến xã hội của tôi để giúp chúng tôi chống lại gian lận hoặc dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập với sự cho phép của bạn.

Đăng nhập mạng xã hội

Khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng của Mèo vlog bằng thông tin đăng nhập Facebook, nghĩa là bạn đã cho phép Facebook chia sẻ với chúng tôi địa chỉ email và một số khía cạnh nhất định của hồ sơ Facebook, miễn là bạn tiết lộ những điều này trong nội dung hồ sơ Facebook của mình. Điều này chỉ bao gồm họ và tên, tuổi, liên kết đến hồ sơ Facebook và ảnh hồ sơ của bạn. Mèo vlog không có quyền truy cập vào các cập nhật của hồ sơ Facebook của bạn. 

Nếu bạn sử dụng Google để đăng nhập thông tin chi tiết, bạn đang cho phép Google chia sẻ dữ liệu cá nhân công khai của bạn trong hồ sơ trên Google của bạn. Thông tin này chỉ bao gồm họ và tên, địa chỉ email của bạn và liệu địa chỉ email của bạn đã được xác minh chưa, tuổi của bạn, liên kết đến hồ sơ trên Google và ảnh hồ sơ của bạn (nếu có)... .

Lưu ý: việc bạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội trên Mèo vlog là để chia sẻ, bình luận, tạo ra tương tác với chúng tôi. Vậy nên, phía Mèo vlog không có sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ tài khoản mạng xã hội của bạn cho thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác.

Đăng bình luận trên website

Khi bạn nhận xét công khai về một bài viết trên trang web của Mèo vlog, dữ liệu cá nhân mà bạn xuất bản, bao gồm tên người dùng và thông tin khác về bản thân, sẽ có thể truy cập công khai. Những người khác có thể xem và thu thập dữ liệu cá nhân này trực tuyến. Mèo vlog không chịu trách nhiệm về cách người khác sử dụng dữ liệu cá nhân này. 

Khi tham gia vào các cuộc thảo luận, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tránh chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào, bao gồm thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng trực tiếp bạn, chẳng hạn như tên, tuổi và địa chỉ... . Mèo vlog không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nhận dạng nào bạn đăng trên các cộng đồng trực tuyến của chúng tôi hoặc các trang web công cộng khác.

Nhận xét

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi