Tạo hiệu ứng chữ bằng CSS - P1

Xin chào, bạn có thích hiệu ứng chữ như hình bên dưới? Nếu thích hãy xem ngay cách tạo hiệu ứng chữ bằng CSS y như hình trong bài viết này nhé!

Tạo hiệu ứng chữ bằng CSS

Đoạn code bằng HTML

Đoạn code này đơn giản, bạn có thể paste ở bất cứ đâu mà không gây ảnh hưởng code nguồn

<div class="meovlog">
	<div class="grid"></div>
  <div class="lines"></div>
  <div class="text-1">
  	<span>MEOVLOG</span>
    <span>MEOVLOG</span>
	</div>
  <div class="text-2">Text Effect</div>
</div>

Đoạn code bằng CSS

Đoạn code này có thể gây ảnh hưởng code nguồn. Bạn cần chỉnh sửa lại phần body, html nếu muốn paste vào file của mình nhé!

Tuy nhiên, mình khuyến khích các bạn nên tạo mới file để chạy thử code xem có lỗi không, trước khi chỉnh sửa để phù hợp với file của các bạn.

@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mr+Dafoe&display=swap");
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Exo:wght@900&display=swap");
body, html {
	width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  overflow: hidden;
}
.meovlog {
	height: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  background: radial-gradient(rgba(118, 0, 191, 0.5) 0%, transparent 70%), linear-gradient(#0b161e 40%, #202076 70%);
  perspective: 700px;
  font-size: clamp(10px, 2vw, 20px);
}
.lines {
	position: fixed;
  width: 100vw;
  height: 4em;
  background: linear-gradient(rgba(89, 193, 254, 0.2) 20%, #59c1fe 40%, #59c1fe 60%, rgba(89, 193, 254, 0.2) 80%);
  background-size: 1px 0.5em;
  box-shadow: 0 0 1em rgba(89, 193, 254, 0.4);
  transform: translateY(-1em);
  left: 0;
}
.text-1 {
	position: relative;
  font-family: "Exo";
  font-size: 9em;
  margin: 0;
  transform: skew(-15deg);
  letter-spacing: 0.03em;
}
.text-1::after {
	content: "";
  position: absolute;
  top: -0.1em;
  right: 0.05em;
  width: 0.4em;
  height: 0.4em;
  background: radial-gradient(white 3%, rgba(255, 255, 255, 0.3) 15%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 60%, transparent 80%), radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, transparent 60%) 50% 50%/5% 100%, radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, transparent 60%) 50% 50%/70% 5%;
  background-repeat: no-repeat;
}
.text-1 span:first-child {
	display: block;
  text-shadow: 0 0 0.1em #8ba2d0, 0 0 0.2em black, 0 0 5em #165ff3;
  -webkit-text-stroke: 0.06em rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.text-1 span:last-child {
	position: absolute;
  left: 0;
  top: 0;
  background-image: linear-gradient(#032d50 25%, #00a1ef 35%, white 50%, #20125f 50%, #8313e7 55%, #ff61af 75%);
  -webkit-text-stroke: 0.01em #94a0b9;
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.text-2 {
	font-family: "Mr Dafoe";
  margin: 0;
  font-size: 5.5em;
  margin-top: -1.2em;
  color: white;
  text-shadow: 0 0 0.05em #fff, 0 0 0.2em #fe05e1, 0 0 0.3em #fe05e1;
  transform: rotate(-7deg);
}
.grid {
	background: linear-gradient(transparent 65%, rgba(46, 38, 255, 0.4) 75%, #7d41e6 80%, rgba(46, 38, 255, 0.4) 85%, transparent 95%), linear-gradient(90deg, transparent 65%, rgba(46, 38, 255, 0.4) 75%, #7d41e6 80%, rgba(46, 38, 255, 0.4) 85%, transparent 95%);
  background-size: 30px 30px;
  width: 200vw;
  height: 300vh;
  position: absolute;
  bottom: -120vh;
  transform: rotateX(-100deg);
  -webkit-mask-image: linear-gradient(black, rgba(0, 0, 0, 0) 80%);
}

Như vậy là xong rồi nhé! Thật đơn giản, phải không nào?!

Nhận xét

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi